woensdag 8 juni 2016

MIJN OPLEIDING

De afgelopen weken had ik het super druk met school, omdat er aan het einde van het eerste jaar examens gedaan moesten worden. Twee daarvan op stage en één op school (een vak dat afgerond moest worden). Helaas moesten mijn blogposts daar onder lijden. Aangezien ik zo druk bezig ben met school, dacht ik: waarom geen blogpost over mijn opleiding?
Ik had al een keer gezegd in mijn blogpost over mijn schoolervaring dat ik nog wel eens kon vertellen over mijn opleiding. Ook denk ik dat het best handig kan zijn voor jongeren die een keuze moeten maken.

Ik doe de opleiding op Friesland College in Leeuwarden. Ik weet dus niet zeker of dit overal hetzelfde is.

De opleiding
Ik doe de opleiding 'pedagogisch medewerker & onderwijsassistent'. Dit jaar is het voor het eerst samengevoegd, maar alleen voor het eerste jaar. Zo kun je er in een jaar tijd achter komen welke van de twee je wil gaan doen. Ik ga voor het profiel 'onderwijsassistent'. Die volg ik na de zomervakantie dan nog twee jaar (als ik het in één keer haal). Dat geldt ook voor 'pedagogisch medewerker', beide opleidingen duren in totaal dus drie jaar.

Wat houdt het in?
Als pedagogisch medewerker kun je werken in de kinderopvang en als het goed is zelfs nog in groep 1 en 2. Je hebt twee niveaus, niveau 3 en niveau 4 (bij ons op de opleiding). Niveau 4 is gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Dat houdt in dat ook bij bijvoorbeeld jeugdzorg mag werken.

Dat was even in het kort pedagogisch medewerker, maar omdat ik zelf onderwijsassistent ga doen vertel ik daarover meer.

Als onderwijsassistent help je met taken en begeleiding in de klas. Je mag niet alleen les geven aan de klas, zonder toezicht. Dat mag pas als je de PABO hebt gedaan. Wel mag je uitleg geven aan groepjes en natuurlijk de klas. Geen echte lessen, zoals rekenen en taal. Ik geef bijvoorbeeld begeleiding aan een meisje dat een achterstand heeft in de ontwikkeling. We gaan dan buiten de klas aparte oefeningen doen die zij wel kan volgen. Ook lees ik met een groepje kinderen leesbladen. Die kinderen kunnen nog niet zo heel vlot lezen als ze eigenlijk zouden moeten, dus oefenen ze extra met mij. Onderwijsassistent is dus gewoon een extra persoon in de klas die de "echte" juf helpt (in mijn geval een juf, er zijn natuurlijk ook meesters). Het scheelt de juf zoveel werk als er een onderwijsassistent is. Als zij les geeft, kan ik een kindje meenemen om te begeleiden. Zo wordt er ook genoeg aandacht gegeven aan de kinderen die bijvoorbeeld minder goed kunnen leren. Voorbeelden van andere taken: nakijken, schriften uitdelen, activiteiten uitvoeren met kleine groepjes, en nog veel meer.

Stage
Na ongeveer tien weken school, begonnen we met stage. Ik ging vanaf dat moment naar de praktijkroute. Heel ingewikkeld verhaal. Het is dezelfde opleiding, alleen dan op de locatie waar je stage loopt. Het is dus eigenlijk leren in de praktijk. Er waren drie basisscholen waar dit kon (in Leeuwarden). Ik had een school gekozen en daar liep ik één dag stage bij de kinderopvang en één dag bij groep 1/2. De rest van de week moest je zelf vullen met de zogenaamde "workshops". Je mocht dus zelf bepalen wat je leert. Klinkt heel leuk en aardig, maar zo leuk vond ik het niet. Ik werd er eerder gestrest van. Ik had namelijk steeds het gevoel dat ik niet genoeg leerde. Op school krijg je opdrachten en ga je de hele stof bij langs die je moet weten. Dat vond/vind ik veel fijner en daar krijg ik een beter gevoel van. Dus na ongeveer twee maanden dat gedaan te hebben, ben ik weer terug gegaan naar mijn vorige klas. 

Ik zelf ben super blij met mijn keuze. Ik was weer herenigd met mijn lieve vriendinnetjes en had in ieder geval weer leeftijdsgenootjes om me heen (dat had ik op de praktijkroute niet echt). Ook kreeg ik alles weer mee en dat werkte een stuk beter. Natuurlijk moest er een nieuwe stageplek komen en ik kon in januari aan de slag op een basisschool tien minuutjes fietsen van mijn huis, super fijn natuurlijk! Mijn andere stageplek (praktijkroute) was namelijk drie kwartier fietsen, dus je snapt me.

Ik loop nu dus sinds januari stage in groep 3 en het bevalt me super goed! Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb stage op maandag en dinsdag. Woensdag tot en met vrijdag heb ik gewoon school. Ik vertel zo over de vakken op school, maar er is ook nog een gedeelte te doen op stage. We hebben een stage boekje met 14 opdrachten. Opdrachten die je dus moet uitvoeren op stage (zoals activiteiten) of opdrachten die je kunt maken aan de hand van ervaringen (zoals verslagen over bepaalde situaties).

Er kan als onderwijsassistent stage gelopen worden in groep 1 t/m 8 en zelfs het voortgezet onderwijs (maar alleen klas 1).

Vakken
De vakken die ik heb in het eerste jaar (nogmaals: dit is op mijn school zo, ik weet niet of andere scholen dit hebben):
Leereenheden: in totaal zijn er acht leereenheden in een jaar. Elke vijf weken een nieuwe leereenheid. Leereenheid houdt in dat je vijf weken werkt aan een bepaald thema. Zo hebben wij in leereenheid drie iets met de kinderboekenweek gedaan. Samen met een groepje moest je iets bedenken met een boek + een activiteit met het thema "raar maar waar". In leereenheid vijf hebben we met de hele klas een ouderavond georganiseerd voor onze eigen ouders waarin we allemaal workshops hadden voorbereid. Zo konden ouders zien wat we allemaal doen op de opleiding. 

Coach: ik vind dit niet echt een vak, maar dit is meer tijd voor ons zelf. Dus werken aan de opdrachten die nog gedaan moeten worden etc. Ook worden deze lessen gebruikt voor informatie over bepaalde onderwerpen en gesprekjes met natuurlijk onze coach. Coach betekent eigenlijk gewoon mentor. 

Expressie: bij expressie leren we onszelf uiten door activiteiten te doen. Vooral improviseren doen we vaak. Denk bijvoorbeeld aan in een cirkel staan en om de beurt een danspasje bedenken. Alle activiteiten die we tijdens deze lessen doen kunnen weer gebruikt worden in de praktijk. Dus het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor mijn stageklas.

Ontwikkelingspsychologie: dit is een vak die je alleen het eerste jaar hebt. Hiervoor moest dus ook een examen worden gemaakt (en die heb ik gehaald, yes!). Dit is de basis voor de opleiding. Bij dit vak leer je alles over de ontwikkeling van de mens van 0 tot 21 jaar. Ik vind het heel interessant!

Loopbaan en burgerschap: ik vind dit vak wat weg hebben van maatschappijleer. Bij dit vak leer je over onder andere politiek en economische zaken. Je leert niet uit een boek, maar je leert door opdrachten te doen. We moesten bijvoorbeeld bij het stukje politiek een eigen politieke partij bedenken (met een beetje humor). Ik vond het zelf een zeer geslaagde en leuke opdracht!

Crea: zo noemen wij het, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Beeldende vorming? In ieder geval creatief bezig zijn. Alles wat we maken, daar maken we een voorbereidingsschema bij. Dus een soort schema waarin staat welke doelgroep het kan doen, hoe het moet, hoe lang het duurt, wat je er allemaal voor nodig hebt, etc. Dat komt allemaal in een map. Die map kun je dan later weer gebruiken in de praktijk! Super handig dus.

Sociale vaardigheden: bij dit vak leer je van alles over jezelf en over het omgaan met anderen. Zo leer je bijvoorbeeld ook omgaan met feedback krijgen. 

Rekenen en Nederlands: spreekt (denk ik) voor zich!


Hele lap tekst, haha! Ik hoop dat er zo een beetje een duidelijk beeld is van de opleiding. Er is zoveel te vertellen, dat ik eigenlijk niet eens goed weet wat ik moet vertellen. Na deze opleiding wil ik (op dit moment) graag naar de PABO. Echt juf worden, hihi!

Voor vragen mag je altijd een reactie achterlaten of mailen naar contact@gejanna.nl.

Bedankt voor het lezen.


Liefs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten